Våra böcker.

NYHET!

Det började med Kurt Björkvall/Björkvallsflyg utvecklades till SKANDINAVISKA AERO och därefter AIRTACO

ISBN 978-91-984446-1-2

Ett stycke svensk trafikflyghistoria har nu äntligen fått sin rikligt illustrerade dokumentation. Bo Nilsson och Torgil Rosenberg har med denna utgåva täckt in ett avsnitt av svenskt privat trafikflygs historia som aldrig tidigare har berättats i ett sammanhang.

 

Berättelsen börjar när Kurt Björkvall lär sig flyga 1929 på Aero Materiels flygskola på Värtans is i Stockholm. Björkvall inleder sin nya yrkesroll med flygningar för turister i Åre och även ambulansflygningar. Han försöker sig på en Atlantflygning 1936, men ett tekniskt fel tvingar ner honom utanför Irland. Björkvall ombildar 1939 sin firma till aktiebolag. I och med krigsutbrottet blir uppgiften målflyg för försvaret.

 

Efter att Björkvall tragiskt omkommit 1940 drivs AB Björkvallsflyg vidare och flyttar 1943 in i nybyggda verkstadslokaler i Norrtälje, fortfarande med målflyg som huvuduppgift. Samtidigt ombildas bolaget till Skandinaviska Aero, Scandinavian Airways, lämpligt namn inför förväntat internationellt trafikflyg efter krigsslutet.

Med förvärvade tre Douglas DC-3 blir företaget Sveriges första charterflygbolag och inleder omfattande charterflygverksamhet i Europa. Storredare från Göteborg, Stockholm och Trelleborg blir nya ägare. De önskar komplettera sina båtlinjer med flyglinjer. När AB Aerotransport, ABA, av samhället tillerkänns monopolställning tvingas Skandinaviska Aero att avvecklas.

 

De friställda piloterna och teknisk personal blir nu engagerade för att flyga vapen från Tjeckoslovakien till Israel 1948.

 

1950 inleds tidningsflyget i Sverige. Torvald Andersson som varit med ”från början” och är tillbaka efter uppdraget i Israel, startar sitt flygbolag Airtaco som efterhand kommer att överta allt tidningsflyg. Airtaco får också möjlighet att kunna ta passagerare på återresorna vilket kommer att bädda för inrikesflyg. 1957 övergår Airtacos verksamhet till Linjeflyg och det svenska inrikesflyget är fött.

 

Det är således samma människor som drivit utvecklingen från Björkvallsflyg till Skandinaviska Aero och till Airtaco som blir Linjeflyg.

Exempeluppslag från boken.
Klicka för större bilder

Bokens omslag
Klicka för större bild

Bokens baksida
Klicka för större bild

Beställning

275:-

+ porto 45:-

Beställ boken Det började med Kurt Björkvall/Björkvallsflyg utvecklades till SKANDINAVISKA AERO och därefter AIRTACO

för endast 275 kr + porto 45 kr genom att göra en bankgiroinbetalning till Alstad Bokförlag BG-nummer 5049-5530.

Ange ditt namn och adress som meddelande. Boken levereras inom ca 7-10 arbetsdagar.

Filmer

Vi har nöjet att kunna visa två mycket intressanta flyghistoriska filmer om flygets historia och Kurt Björkvalls fantastiska historia.

 

Klicka på bilderna nedan för att börja filmen.

Med licens från SVT

NYHET!

Linjeflyg de första fem åren
(särtryck)

ISBN -

Linjeflyg de första fem åren är ett särtryck av ett kapitel ur en memoarbok av Bo Nilsson, En påg från Alstad – ett stationssamhälle på Söderslätt.

 

Bo Nilsson kom till Linjeflyg direkt efter examen vid Handelshögskolan i Göteborg. Året var 1958 och positionen blev direktörsassistent till VD Sven Östling.

 

Bo Nilsson hade redan under studietiden i Göteborg ägnat sig åt flyg, främst trafikflyg, i strävanden efter höga betyg. En utredning behandlade Det europeiska trafikflygets ekonomi. En annan utredning ägnades flygbolagens inomobligatoriska och utomobligatoriska ansvar. Bo Nilsson levererade också en stor artikel till Ett år i luften – Flygets årsbok 1957 med rubriken Sveriges privata flygförening.

 

Genom dessa studieinsatser kom Bo Nilsson i kontakt med många av de personligheter som denna tid formade svenskt civilt flyg. Ett av resultaten av dessa kontakter blev sommarjobb hos Svensk Flygtjänst 1957 som assistent till trafik- och försäljningschefen Birger Grönlund.

 

Under sin tid i Linjeflyg 1958-63 hade Bo Nilsson – för att citera Sven Östlings betyg - "...i huvudsak biträtt VD med ekonomiska och trafikala utredningar, upprättande av trafikprogram...". Bakom dessa rader finns intensiva insatser för att skapa linjenät, bevaka ekonomiska resultat och att kalkylera på nya flygplanstyper. Allt detta skedde "manuellt", datorer existerade inte ännu.

 

Bo Nilsson fortsatte även sin publicistiska gärning. I Ett år i luften 1958 skrev han en uttömmande artikel Fraktflyg och i samma publikation från 1960-61 en likaledes ytterst initierad och omfattande artikel Svenskt Postflyg, en skildring av det svenska trafikflygets utveckling.

 

Bo Nilsson kom att efter Linjeflygsepoken bedriva egna flygföretag, senare överta sin fars entreprenadrörelse i Skåne för att slutligen, sedan 43 år tillbaka, vara etablerad i fastighetsbranschen "söder om landsvägen". Bo Nilsson innehar också en stor samling veteranbilar.

 

 

 

Exempeluppslag från boken.
Klicka för större bilder

Bokens omslag
Klicka för större bild

Bokens baksida
Klicka för större bild

Beställning

Beställ särtrycket Linjeflyg de första fem åren för endast 90 kr + porto 45 kr genom att göra en bankgiroinbetalning till Alstad Bokförlag BG-nummer 5049-5530.

Ange ditt namn och adress som meddelande. Boken levereras inom ca 7-10 arbetsdagar.

90:-

+ porto 45:-

NYHET!

Alstad – ett stationssamhälle på Söderslätt

ISBN 978-91-519-7216-9

Att göra en bok om det samhälle där han är född, uppvuxen och efter företagande i flygbranschen återvänt till, har legat Bo Nlsson varmt om hjärtat. Alstad är ett skenbart mindre samhälle på Söderslätt, men dess historia och dagens situation speglar mycket av vad som hänt och de förändringar som samhällsutvecklingen skapat.

 

Bo Nilsson tar med oss på en promenad genom Alstad för att i ord och bild berätta om människor och bebyggelse, hur järnvägen kom att skapa samhället, hur driftiga entreprenörer nyttjade järnvägens tillkomstoch därigenom byggde Alstad. Bo Nilssons far, Tage Nilsson, var en av dessa entrprenörer som med sin åkeriverksamhet betjänade de stora vägbyggen som tillkom efter det bilar hade blivit det nya transportmedlet. Efter faderns död övertog Bo Nilsson verksamheten. Efter dess nedläggning blev det fastighetsbranschen i form av Alstad Förvaltnings AB med kontor i ett av de vackraste husen med anor från tidigare företagande. Alla dessa erfarenheter gör Bo till en genuin Alstadsbo.

Vi får ta del av en och annan historia från livet i Alstad och, även om järvägens nedläggning drabbade orten, ser Alstad ut att ha en välkomnande famn för kommande generationer med sitt pendlingsavstånd till Malmö och Trelleborg och den lantliga idyll samhället erbjuder.

Exempeluppslag från boken.
Klicka för större bilder

Bokens omslag
Klicka för större bild

Bokens baksida
Klicka för större bild

Beställning

Beställ särtrycket Alstad – ett stationssamhälle på Söderslätt för endast 90 kr + porto 45 kr genom att göra en bankgiroinbetalning till Alstad Bokförlag BG-nummer 5049-5530.

Ange ditt namn och adress som meddelande. Boken levereras inom ca 7-10 arbetsdagar.

90:-

+ porto 45:-

Författarna.

Bo Nilsson kom till Linjeflyg direkt efter examen vid Handelshögskolan i Göteborg. Året var 1958 och positionen blev direktörsassistent till VD Sven Östling.

 

Redan under studietiden i Göteborg hade Bo Nilsson ägnat sig åt flyg som skribent, främst om trafikflyg, i strävanden efter höga betyg. Bo Nilsson levererade en stor artikel till Ett år i luften – Flygets årsbok 1957 med rubriken Sveriges privata flygföretag. Genom dessa studieinsatser kom Bo Nilsson i kontakt med många av de personligheter som denna tid formade svenskt civilt flyg.

 

Efter Linjeflygsepoken drev Bo Nilsson egna flygföretag och gjorde då bekantskap med flygföretagandets alldeles speciella problem, en grundkunskap för att skildra denna epok. Idag är Bo Nilsson etablerad i fastighetsbranschen ”söder om landsvägen”. Bo Nilsson innehar också en stor samling veteranbilar.

Torgil Rosenberg har vid sidan av yrket som tandläkare skaffat redaktionell erfarenhet genom dessa skapandet av Flyghorisont, en tidning för eget flygande – privatflyg och affärsflyg – dels den egenproducerade Musiktidningen, en välrenommerad kulturtidskrift.

 

Att Torgil Rosenberg är medförfattare och redaktör för denna historik innebär ett säreget sammanhang. Som starkt flygintresserad yngling kom han i kontakt med många av de personer och verksamheter som skildras här. Detta gav också ynglingen hans första ”luftdop”.

 

Intresset för flyg resulterade i vuxen ålder i eget flygande, både segel- och motorflyg. Detta har han skildrat i memoarboken Trots och tack vare…,

vald till Årets flygbok 2006.

Alstad Bokförlag

Landsvägen 1443, Alstad

231 95 Trelleborg

Tel. 040 - 48 50 12

info@alstadf.se

Bankgironummer

5049-5530