Utgivna böcker

NYHET!

NYHET!

Livet har mycket att bjuda

 

Pris 150 kr

 

LÄS MER »

Linjeflyg de första fem åren

 

Pris 90 kr

 

LÄS MER »

Alstad – ett stationssamhälle på Söderslätt

 

Pris 90 kr

 

LÄS MER »

Så föddes svenskt inrikesflyg

 

Pris 275 kr

 

LÄS MER »

Författarna

Bo Nilsson kom till Linjeflyg direkt efter examen vid Handelshögskolan i Göteborg. Året var 1958 och positionen blev direktörsassistent till VD Sven Östling.

 

Redan under studietiden i Göteborg hade Bo Nilsson ägnat sig åt flyg som skribent, främst om trafikflyg, i strävanden efter höga betyg. Bo Nilsson levererade en stor artikel till Ett år i luften – Flygets årsbok 1957 med rubriken Sveriges privata flygföretag. Genom dessa studieinsatser kom Bo Nilsson i kontakt med många av de personligheter som denna tid formade svenskt civilt flyg.

 

Efter Linjeflygsepoken drev Bo Nilsson egna flygföretag och gjorde då bekantskap med flygföretagandets alldeles speciella problem, en grundkunskap för att skildra denna epok. Idag är Bo Nilsson etablerad i fastighetsbranschen ”söder om landsvägen”. Bo Nilsson innehar också en stor samling veteranbilar.

Torgil Rosenberg har vid sidan av yrket som tandläkare skaffat redaktionell erfarenhet genom dessa skapandet av Flyghorisont, en tidning för eget flygande – privatflyg och affärsflyg – dels den egenproducerade Musiktidningen, en välrenommerad kulturtidskrift.

 

Att Torgil Rosenberg är medförfattare och redaktör för denna historik innebär ett säreget sammanhang. Som starkt flygintresserad yngling kom han i kontakt med många av de personer och verksamheter som skildras här. Detta gav också ynglingen hans första ”luftdop”.

 

Intresset för flyg resulterade i vuxen ålder i eget flygande, både segel- och motorflyg. Detta har han skildrat i memoarboken Trots och tack vare…,

vald till Årets flygbok 2006.

Alstad Bokförlag

Landsvägen 1443, Alstad

231 95 Trelleborg

Tel. 040 - 48 50 12

info@alstadf.se

Bankgironummer

5049-5530