Utgivna böcker

Så födddes svenskt
inrikesflyg

ISBN 978-91-984446-1-2

Ett stycke svensk trafikflyghistoria har nu äntligen fått sin rikligt illustrerade dokumentation. Bo Nilsson och Torgil Rosenberg har med denna utgåva täckt in ett avsnitt av svenskt privat trafikflygs historia som aldrig tidigare har berättats i ett sammanhang.

 

Berättelsen börjar när Kurt Björkvall lär sig flyga 1929 på Aero Materiels flygskola på Värtans is i Stockholm. Björkvall inleder sin nya yrkesroll med flygningar för turister i Åre och även ambulansflygningar. Han försöker sig på en Atlantflygning 1936, men ett tekniskt fel tvingar ner honom utanför Irland. Björkvall ombildar 1939 sin firma till aktiebolag. I och med krigsutbrottet blir uppgiften målflyg för försvaret.

 

Efter att Björkvall tragiskt omkommit 1940 drivs AB Björkvallsflyg vidare och flyttar 1943 in i nybyggda verkstadslokaler i Norrtälje, fortfarande med målflyg som huvuduppgift. Samtidigt ombildas bolaget till Skandinaviska Aero, Scandinavian Airways, lämpligt namn inför förväntat internationellt trafikflyg efter krigsslutet.

Med förvärvade tre Douglas DC-3 blir företaget Sveriges första charterflygbolag och inleder omfattande charterflygverksamhet i Europa. Storredare från Göteborg, Stockholm och Trelleborg blir nya ägare. De önskar komplettera sina båtlinjer med flyglinjer. När AB Aerotransport, ABA, av samhället tillerkänns monopolställning tvingas Skandinaviska Aero att avvecklas.

 

De friställda piloterna och teknisk personal blir nu engagerade för att flyga vapen från Tjeckoslovakien till Israel 1948.

 

1950 inleds tidningsflyget i Sverige. Torvald Andersson som varit med ”från början” och är tillbaka efter uppdraget i Israel, startar sitt flygbolag Airtaco som efterhand kommer att överta allt tidningsflyg. Airtaco får också möjlighet att kunna ta passagerare på återresorna vilket kommer att bädda för inrikesflyg. 1957 övergår Airtacos verksamhet till Linjeflyg och det svenska inrikesflyget är fött.

 

Det är således samma människor som drivit utvecklingen från Björkvallsflyg till Skandinaviska Aero och till Airtaco som blir Linjeflyg.

Exempeluppslag från boken.
Klicka för större bilder

Bokens omslag
Klicka för större bild

Bokens baksida
Klicka för större bild

Beställning

275:-

+ porto 45:-

Beställ boken Det började med Kurt Björkvall/Björkvallsflyg utvecklades till SKANDINAVISKA AERO och därefter AIRTACO

för endast 275 kr + porto 45 kr genom att göra en bankgiroinbetalning till Alstad Bokförlag BG-nummer 5049-5530.

Ange ditt namn och adress som meddelande. Boken levereras inom ca 7-10 arbetsdagar.

Filmer

Vi har nöjet att kunna visa två mycket intressanta flyghistoriska filmer om flygets historia och Kurt Björkvalls fantastiska historia.

 

Klicka på bilderna nedan för att börja filmen.

Med licens från SVT

Alstad Bokförlag

Landsvägen 1443, Alstad

231 95 Trelleborg

Tel. 040 - 48 50 12

info@alstadf.se

Bankgironummer

5049-5530