Välkommen

Alstad Bokförlag är ett förlag som specialiserat sig på utgivning av böcker om flyg, båtar, bilar, sjöfart, musik liksom memoarböcker.

 

Förlagsredaktören Torgil Rosenberg har lång publicistisk erfarenhet genom utgivning av flygtidningen Flyghorisont under 27 år samt kulturtidskriften Musiktidningen under X år.
Torgil har även utgivit två memoarböcker.

 

Vårt kontor ligger vackert beläget i hjärtat av Alstad. Här bedriver vi också våra andra verksamheter.

Alstad Bokförlag

Landsvägen 1443, Alstad

231 95 Trelleborg

Tel. 040 - 48 50 12

info@alstadf.se

Bankgironummer

5049-5530