Utgivna böcker

Linjeflyg de första fem åren
(särtryck)

ISBN -

Linjeflyg de första fem åren är ett särtryck av ett kapitel ur en memoarbok av Bo Nilsson, En påg från Alstad – ett stationssamhälle på Söderslätt.

 

Bo Nilsson kom till Linjeflyg direkt efter examen vid Handelshögskolan i Göteborg. Året var 1958 och positionen blev direktörsassistent till VD Sven Östling.

 

Bo Nilsson hade redan under studietiden i Göteborg ägnat sig åt flyg, främst trafikflyg, i strävanden efter höga betyg. En utredning behandlade Det europeiska trafikflygets ekonomi. En annan utredning ägnades flygbolagens inomobligatoriska och utomobligatoriska ansvar. Bo Nilsson levererade också en stor artikel till Ett år i luften – Flygets årsbok 1957 med rubriken Sveriges privata flygförening.

 

Genom dessa studieinsatser kom Bo Nilsson i kontakt med många av de personligheter som denna tid formade svenskt civilt flyg. Ett av resultaten av dessa kontakter blev sommarjobb hos Svensk Flygtjänst 1957 som assistent till trafik- och försäljningschefen Birger Grönlund.

 

Under sin tid i Linjeflyg 1958-63 hade Bo Nilsson – för att citera Sven Östlings betyg - "...i huvudsak biträtt VD med ekonomiska och trafikala utredningar, upprättande av trafikprogram...". Bakom dessa rader finns intensiva insatser för att skapa linjenät, bevaka ekonomiska resultat och att kalkylera på nya flygplanstyper. Allt detta skedde "manuellt", datorer existerade inte ännu.

 

Bo Nilsson fortsatte även sin publicistiska gärning. I Ett år i luften 1958 skrev han en uttömmande artikel Fraktflyg och i samma publikation från 1960-61 en likaledes ytterst initierad och omfattande artikel Svenskt Postflyg, en skildring av det svenska trafikflygets utveckling.

 

Bo Nilsson kom att efter Linjeflygsepoken bedriva egna flygföretag, senare överta sin fars entreprenadrörelse i Skåne för att slutligen, sedan 43 år tillbaka, vara etablerad i fastighetsbranschen "söder om landsvägen". Bo Nilsson innehar också en stor samling veteranbilar.

 

 

 

Exempeluppslag från boken.
Klicka för större bilder

Bokens omslag
Klicka för större bild

Bokens baksida
Klicka för större bild

Beställning

Beställ särtrycket Linjeflyg de första fem åren för endast 90 kr + porto 45 kr genom att göra en bankgiroinbetalning till Alstad Bokförlag BG-nummer 5049-5530.

Ange ditt namn och adress som meddelande. Boken levereras inom ca 7-10 arbetsdagar.

90:-

+ porto 45:-

Alstad Bokförlag

Landsvägen 1443, Alstad

231 95 Trelleborg

Tel. 040 - 48 50 12

info@alstadf.se

Bankgironummer

5049-5530