Utgivna böcker

Alstad – ett stationssamhälle på Söderslätt

ISBN 978-91-519-7216-9

Att göra en bok om det samhälle där han är född, uppvuxen och efter företagande i flygbranschen återvänt till, har legat Bo Nlsson varmt om hjärtat. Alstad är ett skenbart mindre samhälle på Söderslätt, men dess historia och dagens situation speglar mycket av vad som hänt och de förändringar som samhällsutvecklingen skapat.

 

Bo Nilsson tar med oss på en promenad genom Alstad för att i ord och bild berätta om människor och bebyggelse, hur järnvägen kom att skapa samhället, hur driftiga entreprenörer nyttjade järnvägens tillkomstoch därigenom byggde Alstad. Bo Nilssons far, Tage Nilsson, var en av dessa entrprenörer som med sin åkeriverksamhet betjänade de stora vägbyggen som tillkom efter det bilar hade blivit det nya transportmedlet. Efter faderns död övertog Bo Nilsson verksamheten. Efter dess nedläggning blev det fastighetsbranschen i form av Alstad Förvaltnings AB med kontor i ett av de vackraste husen med anor från tidigare företagande. Alla dessa erfarenheter gör Bo till en genuin Alstadsbo.

Vi får ta del av en och annan historia från livet i Alstad och, även om järvägens nedläggning drabbade orten, ser Alstad ut att ha en välkomnande famn för kommande generationer med sitt pendlingsavstånd till Malmö och Trelleborg och den lantliga idyll samhället erbjuder.

Exempeluppslag från boken.
Klicka för större bilder

Bokens omslag
Klicka för större bild

Bokens baksida
Klicka för större bild

Beställning

Beställ särtrycket Alstad – ett stationssamhälle på Söderslätt för endast 90 kr + porto 45 kr genom att göra en bankgiroinbetalning till Alstad Bokförlag BG-nummer 5049-5530.

Ange ditt namn och adress som meddelande. Boken levereras inom ca 7-10 arbetsdagar.

90:-

+ porto 45:-

Alstad Bokförlag

Landsvägen 1443, Alstad

231 95 Trelleborg

Tel. 040 - 48 50 12

info@alstadf.se

Bankgironummer

5049-5530